Privacybeleid homee

Uw gegevens zijn van u – vooral zo gevoelig als de gegevens van uw slimme woning. Dit is voor ons ook heel belangrijk en daarom hebben we gegevensbescherming tot een centraal punt gemaakt in de architectuur van ons systeem.

Ons principe: Wij verwerken of slaan niets op dat niet nodig is voor het functioneren van uw systeem. Als verwerking of opslag noodzakelijk is, mag dit niet aan u of uw huisgenoot te wijten zijn.

Hier vindt u alles wat u moet weten over gegevensbescherming bij het gebruik van een van onze homees

homee GmbH
Viktoria-Luise-Platz 7
10777 Berlin
030 81458823
hello@homee.de
Vertegenwoordigd door de CEOs:
Mario Weißensteiner, Waldemar Wunder.

Gegevensopslag

Jeder homee arbeitet autark, das heißt sämtliche Daten werden lokal auf deinem homee gespeichert. Außer dir hat niemand auf diese Daten Zugriff, es sei denn gibst ihn jemand direkt (per Login) oder indirekt (durch das Aktivieren eines Features, das Zugriff erfordert).

Proxyserver

Om de toegang tot uw homee van buiten uw thuisnetwerk mogelijk te maken, worden de gegevens versleuteld over het internet verstuurd (via een door ons geëxploiteerde proxyserver). De gegevens worden nergens opgeslagen, maar alleen overgedragen tussen uw homee en de betreffende applicatie (bijv. de homee apps). Onze proxyserver wordt gehost door AWS (Amazon Web Services) in Frankfurt (https://aws.amazon.com/de/). Informatie over hun richtlijnen voor gegevensbescherming vindt u hier (https://aws.amazon.com/de/compliance/data-privacy/).
In theorie kunnen we alle communicatie uitlezen die plaatsvindt tussen de app en de core.
Als u de proxyserver niet wilt gebruiken, kunt u uw homee ook in stand-alone modus gebruiken.

Tijd

Zodra je een homee op het internet aansluit, werkt hij zijn tijd bij. Dit is belangrijk voor verschillende functionaliteiten (tijd homeegrammen, zonnestand, etc.) en veiligheidsrelevante aspecten (geldigheid van SSL-certificaten, etc.). homee gebruikt hiervoor NTP (http://www.ntp.org) (industriestandaard). U kunt uw homee in stand-alone modus gebruiken om te voorkomen dat uw homee de juiste tijd van NTP krijgt. Vervolgens kunt u de tijd van uw apparaat via een app naar homee overbrengen.

Locatie (Brain Cube)

Voor verschillende functies (huidige tijd, stand van de zon, weer) heeft de thuisblijver gegevens nodig over de locatie. Standaard krijgt het deze informatie via een interface die door Google wordt aangeboden (industriestandaard). homee stuurt de SSID’s van de gescande WLAN-netwerken naar deze interface en verkrijgt zo zijn locatie. Hier vindt u het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/privacy). 

Als u niet wilt dat homee deze interface gebruikt, kunt u de automatische locatiedetectie in de privacyinstellingen uitschakelen.Möchtest du nicht, dass homee diese Schnittstelle nutzt, kannst du die automatische Standorterkennung in den Datenschutzeinstellungen ausschalten.

Locatie (Apps)

Als je in de app een geofence aanmaakt voor aanwezigheidsdetectie, wordt het betreden en verlaten van het gebied aan je homee gemeld, zelfs als de app op de achtergrond staat. De locatie wordt alleen op het apparaat opgeslagen om de geofence-functie in te schakelen en wordt op geen enkel moment verzonden.

Weer

Om u het weer te kunnen laten zien en het te kunnen gebruiken in uw huiskaarten, moet uw homee deze informatie van het internet halen. De weersinformatie wordt verstrekt door Dark Sky (https://darksky.net). Omdat niet elke homee de weergegevens rechtstreeks van Dark Sky hoeft te krijgen, draaien we onze eigen weerserver. Hier slaan we het weer op voor bepaalde locaties. Uw thuisblijver neemt alleen contact op met onze weerserver met zijn locatie en ontvangt het weer voor deze locatie. We slaan dus nergens een opdracht op tussen homee en locatie. Onze weerserver wordt gehost op AWS (Amazon Web Services) in Frankfurt (https://aws.amazon.com/de/). Informatie over hun richtlijnen voor gegevensbescherming vindt u hier (https://aws.amazon.com/de/compliance/data-privacy/).

Als u niet wilt dat uw huisgenoot de weergegevens krijgt, kunt u de weerfunctie eenvoudigweg uitschakelen in de privacyinstellingen.

Webhooks

In de Homeegrammen bieden wij de mogelijkheid om webhooks te versturen. Houd er rekening mee dat, afhankelijk van waar u ze naartoe stuurt, de gegevens daar kunnen worden opgeslagen.

Push-meldingen / E-mail notificaties

De berichten worden gerouteerd via onze notificatieserver. Deze wordt gehost door AWS (Amazon Web Services) in Frankfurt (https://aws.amazon.com/de/). Informatie over hun richtlijnen voor gegevensbescherming vindt u hier (https://aws.amazon.com/de/compliance/data-privacy/).
Aangezien we alle berichten doorsturen naar de respectievelijke (iOS/Android/Mail) meldingsdiensten, kunnen we theoretisch de volledige berichtinhoud zien. Met homee-ID en IP-adres. We hebben het loggen echter tot het absolute minimum teruggebracht en bewaren alleen de homee-ID waarnaar het bericht wordt verzonden gedurende 3 maanden. We slaan de inhoud van de berichten nergens op.

Webdiensten van derden

Apparaten die u via een van de draadloze kubussen met uw homee verbindt, communiceren allemaal lokaal met uw homee.

Bij het aansluiten van andere apparaten (bijv. Netatmo apparaten) is het mogelijk dat uw homee niet direct met het apparaat communiceert, maar met een webservice achter het apparaat. Als dit het geval is, geeft u homee toegang tot deze diensten wanneer u ze toevoegt. Als de dienst het toelaat (een goede dienst zou dat moeten doen) zal hij de referenties niet opslaan, maar alleen een toegangsmerkteken dat ermee wordt gegenereerd. Met deze token kunt u de toegang van de homee op elk gewenst moment uit de betreffende dienst halen.

Taalassistenten (Amazon Alexa, Google Assistant)

Als u een van de taalassistenten aan uw homee linkt, krijgt de andere kant (Amazon, Google) toegang tot een toegangstoken voor uw homee. Dit betekent dat er volledige toegang is tot uw huisgenoot. U kunt deze toegang in de homee app te allen tijde intrekken door de betreffende service te deactiveren. Om homee en de taalassistenten met elkaar te verbinden, worden de gegevens op verschillende plaatsen opgeslagen. Bij het verbinden (oAuth) wordt uw homee-ID en een toegangstoken met een korte geldigheidsduur van een uur opgeslagen op een door ons geleverde server. Deze server wordt gehost door AWS (Amazon Web Services) in Frankfurt (https://aws.amazon.com/de/). Informatie over hun richtlijnen voor gegevensbescherming vindt u hier (https://aws.amazon.com/de/compliance/data-privacy/).
Uw homee-ID en een toegangstoken worden opgeslagen bij Amazon (AWS – https://aws.amazon.com/de/) terwijl de spraakassistent in werking is. U kunt hun privacybeleid hier vinden (https://aws.amazon.com/de/privacy/). Wij (homee GmbH) kunnen uw gesproken woorden niet horen.

homee analyse

Om homee doelgericht te kunnen ontwikkelen, stuurt homee analysegegevens (als u homee Beta of geactiveerde homee Analytics heeft geactiveerd) naar een door ons geleverde server. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en kunnen niet worden herleid tot uw huisgenoot. Dat interesseert ons helemaal niet. We verzamelen dan de volgende statistieken:

 • Totaal aantal gebruikers en de verdeling van de rollen (boss homee, homee en little homee).
 • Aantal eindapparaten geregistreerd bij homee (smartphone, tablet en webclients)
 • Aantal programma’s
 • Aantal en type triggers
 • Nummer- en typevoorwaarde
 • Aantal en type acties
 • Aantal groepen
 • Aantal apparaten uitgesplitst naar radiotechnologie
 • Amazon Alexa gekoppeld
 • Tijdzone waarin homee zich bevindt


We bewaren deze gegevens voor een periode van 3 maanden en verwijderen ze daarna.
Deze gegevens helpen ons om homee en de homee apps in goede banen te leiden. We hosten onze analyseserver bij AWS (Amazon Web Services) in Frankfurt (https://aws.amazon.com/de/). Informatie over hun richtlijnen voor gegevensbescherming vindt u hier (https://aws.amazon.com/de/compliance/data-privacy/). Als je dat niet wilt, kun je homee Analytics het beste helemaal niet activeren – ze zijn in de fabrieksinstellingen uitgeschakeld. Heb je hem aangezet en wil je hem niet meer versturen, dan zet je hem gewoon weer uit. U kunt dit eenvoudig doen in de instellingen voor gegevensbescherming.

homee Updates

Omdat we constant bezig zijn met de ontwikkeling van homee publiceren we regelmatig updates. homee controleert dagelijks of er een update voor hem is. Hiervoor maakt hij verbinding met onze updateserver. Deze wordt gehost door AWS (Amazon Web Services) in Frankfurt (https://aws.amazon.com/de/). Informatie over hun richtlijnen voor gegevensbescherming vindt u hier (https://aws.amazon.com/de/compliance/data-privacy/).

Als er een update is, ontvangt uw homee de downloadlink en downloadt hij de update. Wij hosten de updates bij Amazon (AWS – https://aws.amazon.com/de/). U kunt hun privacybeleid hier vinden](https://aws.amazon.com/de/privacy/). Aangezien de updatecontrole de momenteel geïnstalleerde homee versie bevat, verzamelen we hier de statistieken, hoeveel homee er op welke versie draaien.

Ondersteuning van toegang

Om een probleem op uw homee op te lossen, is het soms nodig om direct toegang te hebben tot uw homee. Natuurlijk kunnen en willen we het niet op afstand activeren – dat moet je zelf doen als je dat in de homee apps gevraagd wordt. Zodra wij de toegangsgegevens van u hebben ontvangen, hebben wij volledige toegang tot uw homee (SSH). We gebruiken deze toegang om het bestaande probleem te vinden en op te lossen. Als u niet meer wilt dat wij toegang hebben tot uw homee, kunt u deze te allen tijde intrekken door de support-toegang uit te schakelen.

App-analyse

Als je een van de homee Apps gebruikt, verzamelen we er wat statistieken over. Deze statistieken zijn niet te herleiden tot u of uw huisgenoot. Voor ons is het belangrijk welke versie van het betreffende besturingssysteem u gebruikt of dat uw apparaat een smartphone, tablet of desktopcomputer (browser) is. We gebruiken deze gegevens om beter te kunnen beslissen welke besturingssystemen etc. we nog moeten ondersteunen, omdat ze nog steeds aanzienlijk worden gebruikt. We gebruiken Amplitude (https://amplitude.com) als service voor het verzamelen van statistieken, hun privacybeleid vindt u hier (https://amplitude.com/privacy).
We verzamelen de volgende statistieken:

 • Apparaat: fabrikant, model, besturingssysteem, taal, land
 • App: versienummer, naam, omgeving (bèta/stabiel)
 • Aantal connected home Cubes in de app
 • App-instellingen: welkomsttekst dashboard actief ja/nee, donkere modus
 • App-evenementen: openen van specifieke schermen

Als u niet wilt dat uw thuisapplicatie deze gegevens verstuurt, kunt u App Analytics uitschakelen in de privacyinstellingen.Möchtest du nicht, dass die deine homee App diese Daten sendet, kannst du die App Analytics in den Datenschutzeinstellungen ausschalten.

Rapportage van app-crash

Als je homee-app crasht, stuurt deze ons een crashrapport zodat we de oorzaak van de crash nader kunnen onderzoeken. Hier kunnen we alleen zien in welke functie de crash is gebeurd, wat voor soort eindapparaat je gebruikt en welke versie van de homee app je hebt. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot u of uw woning.
We gebruiken Bugsnag (https://www.bugsnag.com) als service voor het verzamelen van de rapporten. U kunt hun privacybeleid hier vinden (https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy).
Als u niet wilt dat uw homee-app deze gegevens verzendt, kunt u de app-crashrapportage uitschakelen in de instellingen voor gegevensbescherming.

Allgemein

Gegevens worden alleen doorgegeven aan derden in het kader van wettelijke vereisten. We geven dit door als dit nodig is voor contractuele doeleinden volgens artikel 6 lid 1 lit. b) DS-GVO, wij zijn hiertoe verplicht op grond van wettelijke vereisten volgens artikel 6 lid 1 lid c) DS-GVO of wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de economische en effectieve uitvoering van onze bedrijfsvoering in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG. Dit omvat de overdracht van deze gegevens aan de met ons verbonden bedrijven.
In het kader van de verwerking van gegevensbeschermingswetten volgens artikel 28 DS-GVO maken wij voor de werking en het onderhoud van onze informatietechnologiesystemen gebruik van dienstverleners, die in dit verband kennis kunnen nemen van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij met de dienstverleners passende juridische, technische en organisatorische maatregelen genomen om de bescherming van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen te waarborgen. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie.
Als wij uw persoonsgegevens verwerken, bent u de betrokkene in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hebt u de volgende rechten: recht op informatie (Artikel 15 AVG), recht op rectificatie (Artikel 16 AVG), recht op verwijdering (Artikel 17 AVG), recht op beperking van de verwerking (Artikel 18 AVG), recht op gegevensoverdraagbaarheid (Artikel 20 AVG) en recht om bezwaar te maken tegen verwerking (Artikel 21 AVG). Bovendien hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. In het geval van een verzoek om informatie dat niet schriftelijk wordt gedaan, vragen wij om uw begrip dat wij u dan eventueel bewijs mogen vragen waaruit blijkt dat u de persoon bent die u zegt te zijn.
U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming per e-mail aan datenschutz@afriso.de of via ons postadres met de toevoeging “De functionaris voor gegevensbescherming”.

Verwijderen van gegevens

Gegevens die tot u of uw huisgenoot kunnen worden herleid, worden op verzoek verwijderd. Stuur een e-mail met als onderwerp “verzoek tot verwijdering” naar support@homee.de.

Veel plezier met homee 

uw homee Team 

Melde dich jetzt zum Newsletter an und erhalte einen 10 Euro Gutschein!

Der Mindestbestellwert beträgt 100 Euro. Der Gutscheincode ist nur einmalig pro Kunde und Kauf gültig.